• خمیر دندان مخصوص مراقبت روزانه سنسوداین مدل Pronamel حجم 75 میلی لیتر
 • 245,000 تومان
 • خمیر دندان سنسوداین Sensodyne مدل Mint Repair & Protect حجم ۷۵ میلی لیتر
 • 247,000 تومان
 • خمیر دندان پارودونتکس مدل Classic حجم 75 میلی لیتر
 • 170,000 تومان
 • خمیر دندان سنسوداین مدل SENSITIVITY & GUM حجم 75 میلی لیتر
 • 200,000 تومان
 • خمیر دندان سنسوداین مدل Extra Whitening حجم 75 میلی لیتر
 • 196,000 تومان
 • خمیر دندان سنسوداین مدل Soin Herbal حجم 75 میلی لیتر
 • 196,000 تومان
 • خمیر دندان کودکان بالای 3 سال بیبی پاستا دل کاپیتانو حجم 75 میلی لیتر
 • 168,000 تومان
 • خمیر دندان نوجوانان بالای 6 سال جونیور پاستا دل کاپیتانو حجم 75 میلی لیتر
 • 168,000 تومان
 • خمیر دندان پاستا دل کاپیتانو مدل Fresh Breath حجم 75 میلی لیتر
 • 156,000 تومان
 • خمیر دندان سنسوداین مدل Advanced Clean حجم 75 میلی لیتر
 • 196,000 تومان
 • خمیر دندان پاستا دل کاپیتانو مدل Total Protection حجم 75 میلی لیتر
 • 156,000 تومان
 • خمیر دندان سنسوداین مدل Anti Caries حجم 75 میلی لیتر
 • 196,000 تومان
 • خمیردندان سفید کننده پاستا دل کاپیتانو مدل OX-active Whitening حجم 75 میلی لیتر
 • 235,000 تومان
 • خمیر دندان پاستا دل کاپیتانو مدل Gum Protection حجم 75 میلی لیتر
 • 150,000 تومان
 • خمیر دندان پاستا دل کاپیتانو مدل Sensitive Teeth حجم 75 میلی لیتر
 • 180,000 تومان
 • خمیر دندان پاستا دل کاپیتانو مدل زنجبیل حجم 75 میلی لیتر
 • 180,000 تومان
 • خمیردندان پاستا دل کاپیتانو مدل آنتی تارتار حجم 75 میلی لیتر
 • 168,000 تومان
 • خمیر دندان پاستا دل کاپیتانو مدل ضد پوسیدگی و پلاک حجم 75 میلی لیتر
 • 125,000 تومان
 • خمیر دندان اورال بی مدل Tartar حجم 100 میلی لیتر
 • 73,000 تومان
 • خمیر دندان اورال بی مدل 1.2.3 حجم 100 میلی لیتر
 • 85,000 تومان
نماد اعتماد الکترونیکی